2011. szeptember 7., szerda

AZ ÚJ REND ALAPJAI

Az új alkotmány pontosan szabályoz majd mindent és mindenkit

Általános rendelkezések
Magyarország legfőbb kincse az ember. Meg a víz és a termőföld és az angolok elleni 6:3. Jelentős természeti kincse továbbá Makovecz Imre és az ő akadémiája is.
Magyarország fővárosa Budapest. A nemzet fővárosa ott van, ahol a kormányfő.
Családpolitika
Magyarországon a család alapja a család.
Magyarországon a család családfőből, gyerekeket szülő feleségből, gyerekekből és a kormányfőből áll. A kormányfő akadályoztatása esetén a kormányfőt a kormányfő arcképe képviseli. A kormányfő arcképének a helye a nappaliban van.
Magyarországon a családok közvetlenül is részt vesznek a nemzeti konzultációban. A kormányfő - akadályoztatásuk esetén - végtelen bölcsességének köszönhetően is pontosan tudja, hogy mit akarnak.
Nyelvpolitikai fejezet
Magyarország kiemelten védi és ápolja a magyar nyelvet.
A magyar nyelvvel értenek szót egymással a magyar emberek, és néha a köztársasági elnök is.
A köztársasági elnök
A köztársasági elnök munkáltatója  a miniszterelnök.
Magyarország köztársasági elnöke kifejezi a nemzet egységét. Magyarországon a nemzet ugyanakkor kifejezi a kétségét is. Az elnököt illetően.
A köztársasági elnök gondoskodik a magyar emberek szórakoztatásáról is.
Minden magyarnak joga van szégyellni köztársasági elnökét.
A köztársasági elnök békében a honvédség főparancsnoka. Háború esetén a szárnysegéd eltereli a figyelmét.
A köztársasági elnök szignálja a törvényeket. Nem tudni, pont ezért érvényesek-e egyáltalán.
A köztársasági elnök legfőbb fegyvere a toll. A köztársasági elnök a tollal ön- és közveszélyes közfunkciót lát el.
Adók és járulékok
Magyarországon van a világ legjobb adórendszere.
A térségben Magyarországon a legalacsonyabb az adókulcs.
A nagyszerű magyarországi adórendszert a különadók rendszere még nagyszerűbbé teszi.
Az új közgazdaságon alapuló magyarországi adórendszerhez a világ bármelyik gazdasága csatlakozhat, ha elfogadja Matolcsy közgazdasági alapvetéseit, az úgynevezett gazdaságfelpörgető matolcsyzmus tételeit.
A magyarországi adóbevallás elfér egy söralátéten.
Sörügyi fejezet
Magyarországon használják a világ legnagyobb söralátétét.
Ifjúságpolitika
Magyarország területén minden fiatal szabadon lázadhat, amennyiben tagja a kereszténydemokraták ifjúsági szervezetének, és tiszteli az idősebbeket.
Irodalompolitikai fejezet
Magyarország legjobb írója Wass Albert.
Névügyi fejezet
Magyarországon a névadás joga a kormányé.
Amennyiben közérdek fűződik hozzá, Magyarország kormánya bárkit és bármit el- és átnevezhet.
Magyarország kormánya rendelet útján átnevezheti a hidakat, hegyeket, utcákat, intézményeket, nőket és férfiakat. Az átnevezési illetéket az átnevezettek fizetik meg.
Magyarország kormánya az ő végtelen bölcsességével Földrajzinév-bizottságot működtet.
A bizottság szabadon működhet, de elvárható, hogy méltányolja a kormány kéréseit.
Amennyiben a bizottság nem méltányolja a kormányzat kéréseit, a kormány feloszlathatja a bizottságot.
A feloszlatott bizottság tagjai általában hálátlan disznók.
Lázárügyi fejezet
Magyarországon mindenki annyit ér, amennyije Lázárnak van.
Népszavazás
Magyarországon bárki kezdeményezhet népszavazást.
Magyarországon a népszavazáson - költségtakarékossági okokból - csak a kormányfő vesz részt, és döntése mindenkire kötelező.
Reklamáció
Magyarországon reklamációnak helye nincs.

Nincsenek megjegyzések: